You Tube System - Features
   Media Line

Media- Line You-Tube System

מערכת דמויית אתר יוטאב המאפשרת למשתמשים שונים לעלות קטעי וידאו מפורמטים שונים - כאשר ההמרה מתבצעת און-ליין
על שרתי המדיה, כולל יכולת הטמעה של פלייר הוידאו באתרים אחרים
תכונות כלליות של המערכת:

5 וידאו אחרונים
5 משתמשים אחרונים
ביצוע סקרים
מיון עפ"י תגיות, תגים פופולריים
פתיחת כרטיס משתמש עם נתונים אישיים + תמונה
יכולת העלאת וידאו להמרה.
ניהול תיק אישי של משתמש וניהול קטעי וידאו.
חיפוש וידאו ומשתמשים
הצגת קטעי וידאו רלוונטיים לצד וידאו מתנגן
נתונים על וידאו ספציפי, מס צפיות, זמן העלאה, שם משתמש מעלה
משתמש יכול עדכן נתונים אישיים, עדכון פרטי/מחיקה וידאו שהועלו על ידו
הוספת הערות ע"י משתמשים
יצירת רשימת וידאו "מועדפים"
דירוג וידאו ע"י משתמשים
RSS FEEDS
לינק ייחודי לכל וידאו
פרוגרס באר במהלך העלאת הוידאו ע"י משתמש
המרת פורמטי וידאו ברקע המערכת
הגדרות מתקדמות לכל וידאו לאחר המרה (מימדים, קצב ואיכות)
המרה מ-20 פורמטי וידאו מקובלים לפורמט "פלאש" 
רשת חברתית של משתמשי האתר
ניהול / אישור וידאו ומשתמשים – חדשים
מידע מלא על האתר ונתונים סטטיסטיים
שליטה על דפים סטטיים באתר (אודותינו כו')
שליטה על הגדרת ערוצי וידאו
שליטה על הגדרות האתר.
שליטה על גודל קובץ מועלה.
אפשרות להגדרת חשבונות וידאו בתשלום.
מערכת רשימת תפוצה באמצעות מייל.
מערכת פרסום של באנרים  בצדי האתר 
הטבעת סימן מים עם לוגו האתר על כל וידאו שמועלה
קוד להטמעת וידאו באתרים אחרים
באנר פלאש דינאמי המציג קטעי וידאו נצפים עכשיו. (סגנון יוטאב)

אאפשרות למערכת פרסום מתקדמת – פרסום באנרים, תמונות, לינקים, אינטגרציה מלאה עם מערכת הפרסום של "גוגל", פרסום בהתאם לתגיות רלוונטיות, דוחות מלאים פר קמפיין פרסומי וכמות כניסות, הפעלת/הפסקת פרסום בהתאם להגדרות מנהל בצורה אוטומטית, ניהול חכם של הצגת פרסום למשתמש חוזר("אל תציג פרסומת זו פעמיים בשעה לאותו משתמש"),פרסום עפ"י חתכים (דפדפן, דומיין, אייפי,שפה, מערכת הפעלה, מהירות חיבור, דף מפנה, תאריך, יום בשבוע, שעה ביום וכו)


תמונות מסך של המערכת : 
The Power Of  Live Video Communication 5> >