פרוייקטים אחרונים
ושיתופי פעולה
One Family Fundמכללת אורניםמכון אדלסון למחקרים אסטרטגייםFreedomo UtpostIsrael Missile Defense AssociationOne JerusalemInternational Center for the Study of Antisemitismהמרכז למורשת
מנחם בגין
המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינהMiddle East Strategic Informationיחיאל לייטרכנס ירושליםDaily Alertעיריית ירושליםמפלגת האיחוד הלאומימפלגת תפניתמערת המכפלה
חברון
תנועת אריאלערוץ 7תנועת מבראשיתתנועת במעגלי צדקמכון מאיר - המרכז ללימודי יהדותמעלה
המרכז לציונות דתית
מדרשת אביבמדרשת הרובע בירושליםמכון בניין שלם


וידאו לדוגמא
                              Live / Vod Video Services - Contact Us
   Media Line

 

Media-Line Services offers complete end-to-end internet broadcasting services for live or on-demand events and audio/video content including professional video pre-post production, encoding, optimization, asset management and secure distribution and streaming service to internet content provider (ICP), corporate, education, publisher or public organizations.

   

We created a multi-platform infrastructure for capture, archive, edit and distribute video content to new and emerging digital platforms using the internet. Providing an advanced digital content distribution center.

   

End-to-end interactive video broadcasting platform that enable the convergence of internet and media broadcasting for any communication and multimedia applications in anywhere at anytime.

   

Media-Line Live broadcast system is the easiest, most cost-effective solution for conducting live Web casts over Intranets or the Internet. View live or pre-recorded content using your web browser and a standard streaming media player. With a Media-Line Systems, you can instantly create streaming media content in Microsoft Windows Media technologies formats. Host video contents such as Web seminars, conferences, training sessions or movie easily with the Media-Line Streaming Servers.

   

Media-Line Streaming Server

is powerful and optimized server for live and on-demand audio/ video streaming content delivery. It features with high performance streaming throughput, network & storage I/O and optimized configurations for its high scalability and reliability, supports latest Windows Media Technologies such as Fast Streaming, Fast Cache, Fast Start, as well as feature-rich add-on modules such as sophisticated content management, monitoring, logging reports, billing, authentications, load-balancing & clustering .

   

Media-Line Storage

is a high-performance  Storage Area Network ,flexible, reliable and highly scalable storage farms for any type of digital media content and video servers. Media-Line Storage features with advance date streaming (ADS) technology for sustained throughput which is essential and fully optimized for high-quality or broadband streaming applications with multiple users access.

   

Our professional team has equipped with solid experience and sophisticated technical skills that enable us to achieve the best-of-breed video and audio quality over broadband Internet connection.


Features Matrix :    
Windows Media Streaming   No-Skip Ads
QuickTime Streaming Google, Yahoo, MSN Context Ads
Flash Progressive Streaming   Deep Link Protection
Flash RTMP Streaming   Pay-Per-View/Minute
BitTorrent P2P Distribution   Windows Media DRM
International Media Distribution   Video Thumbnail Generator
Geographic Proximity Balancing   Account Management via Web
Media Storage Mirrored Backups   Media Usage Analysis Reports
Off-Network SLA Monitoring   RSS Service Alerts
Media Tagging   Webservices API (Full Access)
Media Thumbnails   Support Ticket Tracking and Reports
Customized Flash Player    
Pre-roll/Post-Roll Ads    
Server-side Playlists    
     Webcam Video Online Recorder

Online Webcam Recorder by Media Line ables websites to easily allow their users to record and play back audio/video messages.

Working seamlessly on any website and requiring no special plugins besides the ubiquitous Flash plugin, any webcam is instantly recognized without need for tricky configuration.
Excellent deployments include: users recording their own a/v profiles, users sending and receiving a/v mail. Using Flash Communication server as its server application, this application can be deployed to allow full review and confirmation of all audio/video messages to assure the content meets the standards of the site.
In addition, Media Line offers fully managed Flash Communication Server Hosting for this application.


The Power Of  Live Video Communication